Zondag 7 februari,  Werelddiaconaatszondag, wordt er in veel protestantse kerken gecollecteerd voor Bangladesh. Wervelstormen zorgen voor allesverwoestende overstromingen en door klimaatveranderingen nemen ze toe in kracht en aantal.
Op deze zondag wordt aandacht gevraagd voor Bengaalse organisaties die de bevolking zo veilig mogelijk willen laten leven.
Nu onze uiterwaarden vol stromen en de sluis bij Driel openstaat, realiseren we ons hoe belangrijk het is om droog te kunnen wonen.
Bas van Helden vertelt, staande aan het hoge water, waarom we ons zo verbonden voelen met Bangladesh. Beelden van de overstromingen in Zeeland 1953 en in de Betuwe 1995 en beelden uit Bangladesh ondersteunen zijn verhaal.

Zondag 7 februari, was hiervoor in de online kerkdienst om 10.00 uur volop aandacht.
Het is de moeite waarde om deze viering alsnog mee te maken. De beelden blijven ruim een week online staan.
Kijk voor de juiste adressen op de webpagina kerkdienst.

Klik hier om meer over dit werk in Bangladesh te lezen en te zien.

Lees ook de column van ds. Irene Pluim voor Rijn en Veluwe.

Wilt u ook financieel bijdragen, dan kunt uw gift overmaken naar NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze o.v.v. ZWO Bangladesh