Tussen 16 en 30 januari is de jaarlijkse actie Kerkbalans. Dit jaar is deze actie extra belangrijk vanwege de financiële tegenvallers door de corona-crisis. Corona-proof met de uitnodiging om zoveel mogelijk digitaal mee te werken.

De slogan is dit jaar “Geef vandaag voor de kerk van morgen”.
Met deze actie wordt aan alle meerderjarige kerkleden gevraagd aan te geven welke financiële bijdrage ze in 2021 willen geven voor het in stand houden van de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze.
Het is voor de vrijwilligers fijn wanneer de enveloppe klaar ligt.

En wanneer u geen lid bent maar het werk van de kerk wel belangrijk vindt, nodigen we u uit om ook bij te dragen.

Doet u ook  mee?

Lees hier de Kerkbalansfolder.
Lees hier de Kerkbalansbrief.

Wilt u meer weten of bent u niet benaderd, neem dan contact op met de coördinator van de actie, Douwe de Vries. Klik hier voor de contactgegevens.