Je zult maar op straat moeten leven en de nachten zijn niet warm.
De diaconie vraag aandacht voor de Stichting Het Kruispunt in Arnhem. De Stichting
biedt pastorale zorg en opvang aan dak- en thuislozen, vluchtelingen, drugsverslaafden en anderen aan de rand van de Arnhemse samenleving.
En niet onbelangrijk: Kruispunt blijft open voor dakloze mensen tijdens de lockdown.
Meer weten, lees hun website.
U kunt u gaven overmaken naar NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze o.v.v. St. Het Kruispunt.