Er is tot nu toe € 7.220,- binnengekomen voor het bekostigen van de apparatuur om de uitzendingen van kerkdiensten blijvend met beeld te kunnen uitzenden. Een fantastisch resultaat waarvoor de kerkenraad en het CvK u hartelijk danken. Het zou mooi zijn als het resterende bedrag ook opgehaald wordt. Helpt u nog even mee?

U kunt een bijdrage storten via onze eigen betaalsite klik daarvoor hier of via de apps: Kerkgeld of Appostel
of direct op NL60RABO0373726686 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze onder vermelding van kerk-TV.

Waarom deze flitsactie?

Zoals u wellicht weet, hebben wij sinds het begin van de corona-beperkingen de kerkdiensten via internet met beeld uitgezonden. In eerste instantie vooraf gemaakte opnamen en sinds augustus rechtstreeks via kerkomroep.nl. Daarbij hebben we tot op heden gebruik mogen maken van de apparatuur van Joop Bal.
De kerkdiensten uitzenden met beeld is een prachtige manier om de kerkdiensten in deze tijd, maar zeker ook na de beperkende maatregelen voor degene die aan huis gebonden zijn, mee te vieren. Om dit te continueren willen de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters graag apparatuur aanschaffen. De kosten van apparatuur en installatie zullen ongeveer €10.000 bedragen.

Bent u blij met onze kerk-TV? Dan nodigen wij u uit een bijdrage hieraan te leveren. Dan komen deze kosten niet voor rekening van de gewone begroting.