Het resultaat van de jaarlijkse inzamelingsactie in de Vredebergkerk is een zaal met  kratten vol met houdbare producten voor de Voedselbank.
Deze inzameling in het eerste weekend van november is een jaarlijkse traditie. Het is stil staan bij al het goede wat onze aarde voortbrengt, en vanuit dat besef delen met mensen die onvoldoende hebben.
Ook in gezinnen met kinderen wordt hier aandacht voor gevraagd. Op zaterdagmorgen 31 oktober komt een moeder met haar dochtertje een grote tas met boodschappen brengen. Wanneer haar gevraagd wordt waarom ze dit doet,  vertelt ze dat ze op deze manier haar kinderen wil laten zien dat niet iedereen voldoende te eten heeft, ook niet in onze dorpen. Ze heeft met haar zoontje van drie voor haarzelf en daarnaast voor twee andere gezinnen de wekelijkse boodschappen gedaan. En met haar dochtertje komt ze de boodschappen brengen. Ze hoopt dat haar kinderen met deze actie zich bewust worden van de verschillen tussen rijk en arm.
De ingezamelde producten gaan maandagmorgen naar de Voedselbank Neder-Veluwe. Vanwege corona is er minder aanbod van producten terwijl de vraag naar voedselpakketten juist groter is.

Bent u de inzameling vergeten, u kunt ook een financiële bijdrage voor de Voedselbank overmaken naar NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze o.v.v. Voedselbank.