Zondagmorgen 1 november bent u om 10.00 uur van harte welkom om de morgendienst in de Vredebergkerk mee te vieren.
De voorganger is ds. Petra Doorn.

Er worden twee kinderen gedoopt en we “delen van hetgeen de aarde voortbrengt”.
We noemen het “Oogstdienst” en daarom zult u weer een prachtige kleurrijke opstelling voor in de kerk vinden van wat de aarde voortbrengt. Deze producten gaan later naar de Voedselbank.
We nodigen u uit mee te doen aan deze inzameling, lees het bericht hier over.

U kunt deze dienst op verschillende manieren meevieren. Of door fysiek aanwezig te zijn of via Kerktelefoon of Kerkomroep.

De kerkenraad verzoekt u dringend tijdens binnenkomst en vertrek een mondkapje te dragen. Zodra u op de door u aangewezen plaats zit kunt u het mondkapje af doen. Gaat u de kerk weer uit dan vragen wij u het mondkapje opnieuw te willen dragen.
Maximaal 30 mensen kunnen fysiek aanwezig zijn in deze viering.
Om die reden is besloten dat er voorlopig geen kindernevendienst, tienerdienst en crèche is. Wel kunnen de kinderen elke zondag genieten van de digitale kindernevendienst. En de tieners proberen elke 2 weken elkaar te ontmoeten rondom een activiteit.

Aanmelden voor de eerstvolgende kerkdienst kan elke week vanaf maandag tot uiterlijk vrijdag 18.00 uur via aanmeldendienst@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
U ontvangt alleen een terugmelding wanneer er geen plaats meer voor u is.

Lees de laatste versie van het protocol.