Het is even wennen maar de kerkdiensten in de Vredebergkerk zijn bij te wonen.
Kerkgangers zijn blij dat ze er weer fysiek bij kunnen zijn.

Vanwege de landelijke corona-maatregelen kunnen er op dit moment maximaal 30 kerkgangers per dienst aanwezig zijn.

Aanmelden voor de eerstvolgende kerkdienst kan elke week vanaf maandag tot uiterlijk vrijdag 18.00 uur via aanmeldendienst@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
U ontvangt alleen een terugmelding wanneer er geen plaats meer voor u is. Kunt u onverhoopt toch niet aanwezig zijn, meldt dat terug via het genoemde mailadres.
Let op de tijdsduur waarop u zich kunt aan melden. Aanmeldingen binnen de hierboven genoemde termijn worden op volgorde gehonoreerd.

De kerkenraad verzoekt u dringend tijdens binnenkomst en vertrek een mondkapje te dragen. Zodra u op de door u aangewezen plaats zit, kunt u het mondkapje af doen. Gaat u de kerk weer uit dan vragen wij u het mondkapje opnieuw te willen dragen.

Lees het protocol over de maatregelen die zijn getroffen om alles volgens de RIVM-normen vorm te geven.

Thuis kunt u de dienst beluisteren via Kerktelefoon en met beeld en geluid via de Kerkomroep.

Ook nu is iedereen is van harte welkom de diensten op één of andere wijze mee te vieren.