Het is even wennen maar de kerkdiensten in de Vredebergkerk zijn bij te wonen.
Kerkgangers zijn blij dat ze er weer fysiek bij kunnen zijn.

Vanwege de landelijke corona-maatregelen kunnen er op dit moment maximaal 30 kerkgangers per dienst aanwezig zijn.

Aanmelden kan elke week vanaf maandag tot uiterlijk vrijdag 18.00 uur, voor de
eerstvolgende kerkdienst.
Opgeven via aanmeldendienst@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
U ontvangt alleen een terugmelding wanneer er geen plaats meer voor u is.

De kerkenraad verzoekt u dringend tijdens binnenkomst en vertrek een mondkapje te dragen. Zodra u op de door u aangewezen plaats zit, kunt u het mondkapje af doen. Gaat u de kerk weer uit dan vragen wij u het mondkapje opnieuw te willen dragen.

Lees het protocol over de maatregelen die zijn getroffen om alles volgens de RIVM-normen vorm te geven.

Thuis kunt u de dienst beluisteren via Kerktelefoon en met beeld en geluid via de Kerkomroep.

Ook nu is iedereen is van harte welkom de diensten op één of andere wijze mee te vieren.