U bent van harte welkom om de dienst van zondagmorgen 16 augustus om 10.00 uur mee te vieren.

Het is een doopdienst waarvoor de kerkgangers, net als bij de andere diensten, zich van te voren hebben moeten aanmelden.

Voorganger is ds. Petra Doorn en de muzikale medewerking komt van de organist Jack Blok en aan zanggroepje.

Ds. Petra Doorn schrijft:
Zondag zullen Niek Murray, broertje van Teun en zoon van Menno en Lisa en Amara Tops, dochter van Angelina en Niek, gedoopt worden. De doopouders hebben zelf een tekst geschreven die ze voorlezen voor hun kind. Ook hebben we met hen de schriftlezing besproken die vandaag op het rooster staat (Matteüs 18:21-35). Daar houdt Jezus de leerlingen voor dat je 70 maal 7 keer een ander moet vergeven. Hoe ga je in de (geloofs)-opvoeding van kinderen eigenlijk om met zo’n principe van vergeving?

U kunt deze viering op verschillende manieren meemaken.
Via de Kerkomroep en de Kerktelefoon en fysiek wanneer u zich daarvoor tijdig hebt aangemeld.
Voor de liturgie en de collecte, kijk dan op de pagina Kerkdienst.