Het is voor de kerkgangers even wennen om na vijf maanden weer samen in de Vredebergkerk een kerkdienst mee te maken.
De kosters lopen in gele hesjes en zij brengen alle kerkgangers naar een zitplaats. Het voelt goed dat de anderhalvemeter kerkdienst zo zorgvuldig is voorbereid.

De drie “kinderkaarsen” worden ook aangestoken als verbondenheid met de kinderen en de jongeren.

Na de dienst horen we de volgende reacties van enkele kerkgangers:
“Het was even wennen maar toch wel heel fijn om weer samen te zijn”.
“Ik werd er emotioneel van, de liederen raakten me omdat we weer voor het eerst zo samen waren”.
“Hoewel de online diensten heel mooi zijn, heeft het zo samenzijn toch ook wel weer iets bijzonders”.

De mooie bloemen worden door de voorzitter van de kerkenraad, Cathrien Batterink,  aangeboden aan de Protestantse Gemeente in Schaarsbergen. Als dank voor de goede samenwerking van de laatste maanden.

Al met al een goed begin voor het weer opstarten van de vieringen in de Vredebergkerk.
Voor de komende diensten kunt u zich opgeven van maandag tot donderdagavond 18.00 uur via aanmeldendienst@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl