De beelden op de televisie en de kranten spreken voor zich. Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn zeker veel doden en duizenden gewonden gevallen. De nood is hoog: Libanon zucht al onder een zware economische crisis en de gevolgen van de coronacrisis.
Ruim 300.000 mensen zijn van het ene op het andere moment dakloos geworden. Huizen en bezittingen zijn weggevaagd. Mensen hebben niets meer.

Via ACT, het internationale kerkelijke netwerk waar Kerk in Actie lid van is, wordt eerste noodhulp geboden. Mensen ontvangen voedsel, water, kleding en hygiënematerialen. Uw steun voor Libanon is zeer hard nodig!
Wilt u meer weten, kijk op de site van Kerk in Actie

U kunt uw gift direct digitaal overmaken via onze eigen betaalsite op de website of overmaken naar NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze of NL51 RABO 0303 9182 76 t.n.v. Diaconie Kerk Schaarsbergen o.v.v. Hulp Beiroet