De kerkenraad is blij dat vanaf 9 augustus weer kerkdiensten gehouden kunnen worden in de Vredebergkerk.
Wij starten voorzichtig met maximaal 50 mensen in de eerste viering. Daarna schalen we gefaseerd op naar mogelijk 100 kerkgangers in de daaropvolgende diensten. Voor de thuisblijvers wordt de dienst gefilmd en beeld en geluid komen op internet beschikbaar vanaf het moment dat de dienst plaatsvindt. Niet meer via YouTube maar via Kerkomroep.

Het wordt echter een kerkdienst met beperkingen. Zo is samen zingen op dit moment niet mogelijk. En verder zijn er regels om het geheel goed te stroomlijnen.
In de bijlage leest u over de maatregelen die zijn getroffen en hoe u zich kunt opgeven voor de diensten.

Welkom om er bij te zijn.