Wat doet corona met ons “groene” denken en handelen?

Dinsdagmorgen 21 juli is er een gesprek met enkele gemeenteleden over bovenstaande vraag. Het tweede gesprek op dinsdagavond is vanwege te weinig aanmeldingen niet doorgegaan.

De werkgroep Groene Kerk heeft de volgende gespreksvragen:
1. Ben je de afgelopen tijd, vanwege de corona-maatregelen, anders naar je eigen omgang met natuur en milieu gaan kijken?
2. Ben je dingen anders gaan doen, als het gaat om afval, vervoer, eten en drinken, vakanties…?
3. Wat motiveert je hierbij?
4. En wat maakt het moeilijk om je eigen gedrag duurzamer te maken?

De deelnemers delen hun ervaringen. Een gespreksverslag volgt binnen enkele dagen.

Als samenvatting worden de volgende punten genoemd:
1. Door corona hebben we de kwetsbaarheid van onszelf, ons land en de wereld gezien; we hebben niet alles in de hand.
2. We zijn met elkaar voor elkaar verantwoordelijk, de maatregelen gaan ons allemaal aan, het is ieders belang.
3. Laten we opkomen voor de arme, de “zwakke”, zodat zij niet nog verder achteropkomen.

De resultaten van de gesprekken komen terug in de dienst van 26 juli a.s.

Lees de bijlage voor een artikel dat kan inspireren.