Van 13 t.m. 17 juli is er een vakantieweek voor kinderen van onze gemeente en van de Dorpskerk in Schaarsbergen. Het thema is “Op ontdekking”.
Voor zowel de kinderen als de vele vrijwilligers is het een geslaagde week geworden.

Halverwege de week schrijft ds. Petra Doorn: “De kinderen van 3,5 tot en met 8 kwamen op maandag, woensdag en vrijdag. De kinderen van 8 tot en met 12 kwamen op dinsdag, donderdag en vrijdag. In totaal deden er 40 kinderen mee.

De eerste twee dagen was het thema aarde. We vertelden het scheppingsverhaal uit Genesis 2 en hadden leuke verwerkingsopdrachten. Zo hebben we geprobeerd om mensen van klei te boetseren en deden we een speurtocht. Op woensdag en donderdag was het thema water. We luisterden naar het verhaal van Mozes in het biezen kistje en hadden een gesprek over de doop. Baby Naomi werd (in haar doopjurk) welkom geheten in de kring en zo konden we uitleggen wat er eigenlijk gebeurt bij de doop.
Elke dag werd de lunch door andere gemeenteleden verzorgd en elke dag was het heerlijk.
De vakantieweek was een mooie gelegenheid om de band tussen de kinderen onderling te versterken en om te ervaren hoe fijn het is om samen kerk te zijn. Dankzij de grote betrokkenheid van vrijwilligers zijn er ook weer veel nieuwe lijntjes ontstaan tussen jong en oud. Terwijl ik dit schrijf zijn we pas halverwege de week, maar ik durf nu al te zeggen dat het een groot succes was”.

Vrijdag de 17e wordt de week afgesloten met een kampvuur en het bakken van stokbrood. Heel toepasselijk omdat die dag het thema “Vuur” is en er stil gestaan is bij het verhaal van de ‘brandende braamstruik’.