Donderdag 9 juli heeft de beroepingscommissie een voordracht gedaan inzake een nieuw te beroepen predikant. Deze voordracht is door de kerkenraad overgenomen.

Alle leden van de gemeente krijgen tussen 13 en 17 juli een brief waarin ze geïnformeerd worden over de voordracht en het vervolg van de hele procedure.
De kerkbladbezorgers zullen de brief bij iedereen bezorgen.
Hebt u de brief niet ontvangen, hebt u vragen of wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met de scriba mevr. Jenneke Bal-Oosterbeek.

De kerkenraad hoopt dat de gemeente zich kan vinden in de  voordracht van de nieuw te beroepen predikant.