Enkele weken terug is er overleg geweest met ds. van der Veen over zijn emeritaat en de afronding van zijn werkzaamheden. Gezien de richtlijnen t.a.v. het coronavirus is toen besloten om de afscheidsdienst op zondag 14 juni 2020 niet door te laten gaan en te verplaatsen naar 30 augustus 2020. In welke vorm dat zal gebeuren is nog onzeker, maar we hopen dat we dan als gemeente op een warme manier afscheid van ds. Oebele van der Veen kunnen nemen. Tot 30 augustus zal ds. van der Veen werkzaam blijven binnen onze gemeente voor bijstand in het pastoraat, voorgaan bij begrafenissen en bij de zondagse viering.