Vanwege het coronavirus zijn de vespers in de Oude Kerk geannuleerd maar u kunt de vesper van zondag 5 april wel meevieren via Kerkomroep, Kerktelefoon en ook met beeld, via de website van onze kerk.
Kijk op de pagina Kerkdienst Thuis

Vespers kenmerken zich door stilte, het lezen van teksten, liederen en het luisteren naar muziek.

In de 40dagentijd gedenken wij het lijden van Jezus en, verbonden daarmee, het lijden in onze wereld. We richten ons op opstaan en nieuw perspectief.  Deze keer hebben we gekozen voor thema’s die te maken hebben met verantwoordelijkheid voor onze aarde, het belang van alle mensen, het tegengaan van uitbuiting, elkaar het goede gunnen en het centraal stellen van liefde.

Dit jaar zijn de vespers voorbereid door de oecumenische liturgiewerkgroep in samenwerking met de werkgroep Groene Kerk.