Donderdag 12 maart is het moderamen, enkele kerkenraadsleden en andere betrokkenen bij elkaar geweest om de laatste verontrustende ontwikkelingen rondom de verspreiding van het coronavirus te bespreken. Naar aanleiding daarvan heeft het moderamen de maatregelen rondom bijeenkomsten en activiteiten binnen onze kerkgemeenschap aangescherpt.
We hebben dit gedaan, omdat wij ons realiseren, dat we juist als kerk een verantwoordelijkheid hebben in de maatschappij en naar elkaar.
Het volgende is besloten:

– De Erediensten en Vespers, samenkomsten zoals groot huisbezoeken, kring gesprekken, inloophuis op donderdagochtend en contactmiddagen evenals andere bijeenkomsten in en rondom onze kerk worden geannuleerd tot nader order.
– Uitvaartdiensten zullen in principe wel doorgaan in nauwe afstemming met de begrafenisondernemer.
– Zondagmorgen 15 maart zal een korte kerkdienst uitgezonden worden met als voorganger ds. Petra Doorn. De kerkdienst is te beluisteren via Kerkomroep, kerktelefoon en een video-opname zie de pagina Kerkdienst Thuis
– De geplande kerkenraadsvergadering van donderdag 19 maart gaat niet door.
– Alle verhuur- en cateringactiviteiten worden met ingang van 13 maart tot nader order in beide kerkgebouwen stopgezet.
– Alle andere bijeenkomsten en activiteiten, overdag of ’s avonds worden eveneens met ingang van 13 maart stopgezet.
– Individueel bezoek wordt afgeraden, wel doen we de oproep aan elkaar het initiatief te nemen om te bellen en te informeren hoe het gaat. Voor veel mensen is een dagelijks praatje via de telefoon al fijn.
– Het Kerkelijk Bureau blijft op de gebruikelijke tijden weliswaar geopend, echter wij rekenen erop dat u zoveel mogelijk de contacten per telefoon en e-mail onderhoudt en alleen naar het Kerkelijk Bureau komt als het niet anders kan.

We hopen en bidden dat alle maatregelen van korte duur zullen zijn en wij elkaar over enige tijd weer in goede gezondheid mogen ontmoeten.

Namens de kerkenraad, Cathrien Batterink -Drost.