Voor de 40 dagenvespers is gekozen voor thema’s die te maken hebben met verantwoordelijkheid voor onze aarde, het belang van alle mensen, het tegengaan van uitbuiting, elkaar het goede gunnen en het centraal stellen van liefde.
We richten ons op opstaan en nieuw perspectief.

Elke week krijgen de kerkgangers een kaartje met een “Duurzame uitdaging”
Doet u ook mee?