Kerken in de Golfstaten staan op voor arbeidsmigranten.
In de Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als Nepal, India en de Filippijnen. De meesten zijn ongeletterd. Maar ze willen graag meer weten over de Bijbel.

Zondag 1 maart collecteren we in de Vredebergkerk voor het trainen van voorgangers die via “Storytelling”  bijbelverhalen mondeling doorgeven en met de mensen samen op zoek gaan naar  de betekenis van deze verhalen voor het eigen leven.

Meer weten over dit werk, lees de bijlage of het artikel op pag. 13 van de laatste  bijEen.
Ook kunt u zich abonneren op een nieuwsbrief van dit werk in de Golfstaten, lees hiervoor de informatie van Kerk in Actie.

Komt u niet in de kerk, maar wilt u toch financieel bijdragen, dan kan dat door uw bijdrage over te maken naar NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze m.v.v. collecte 1 maart Kerken in de Golfstaten.