Het Leerhuis gaat het seizoen 2019 – 2020  over “Pelgrimage van gerechtigheid en vrede”.

Dinsdagavond 11 februari bent u welkom in de Vredebergkerk voor een Leerhuisavond van de Raad van Kerken met het thema “Het reisverhaal van Lukas”.
De inleider zal vooral aandacht geven aan hoe in de Schrift gesproken wordt over de reis van Jeruzalem naar Jericho en andere keren over de reis van Jericho naar Jeruzalem. Wat is de functie van al deze bewegingen in twee boeken door Lukas geschreven, het Lucas-evangelie en Handelingen.

De inleider, dr. N.A. Riemersma, predikant en gepromoveerd op een studie van Lucas.

De avond is van 20.00 – 22.00 uur en de toegang is € 7,50.
Kijk op de pagina van het Leerhuis voor meer informatie.