Zaterdag 18 januari gaan ruim tachtig “lopers” op pad voor de actie Kerkbalans 2020. Zij brengen alle leden die ingeschreven staan bij de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze een enveloppe met een folder en een toezeggingsformulier. Het toezeggingsformulier komen ze later weer ophalen.
Een klein deel van de leden krijgt de envelop over de post en kan het formulier in de antwoordenvelop zelf terugsturen.

Douwe de Vries, coördinator van deze actie “We hopen op net zo’n goede respons als in 2019, zodat we als gemeente weer de middelen hebben ons kerkelijk leven vorm te geven. We hopen dat de lopers dit werk met plezier kunnen doen”.

Ook als u geen lid van de kerk bent, maar het wel belangrijk vindt dat de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze moet blijven bestaan, dan nodigen we u uit om ook een gift over te maken naar NL60 RABO 0373 7266 86  CvK Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze.

Wilt u weten waar het geld voor wordt gebruikt, lees Flyer Kerkbalans en toelichtingsbrief die bij deze actie hoort.