De Raad van Kerken Oosterbeek-Wolfheze-Doorwerth-Heveadorp nodigt u uit voor de oecumenische dienst op 26 januari om 10.00 uur in de Bernulphuskerk te Oosterbeek.
Voorgangers zijn pastor Guido Dieteren en ds.Oebele van der Veen.
Het koor ‘de Gave’ uit Doorwerth o.l.v. Ineke Jansen werkt mee aan deze viering.

Het landelijke thema dat voor deze Week van Gebed wordt aangereikt, komt vanuit de kerken op Malta:
zij waren BUITENGEWOON vriendelijk voor ons

U bent van harte welkom om deze oecumenische viering mee te maken. Voor de basisschoolkinderen is er kindernevendienst.