Aanmelden kan tot 1 januari!

Word je geraakt door het onrecht dat je om je heen ziet? Wil je er wat aan doen en vraag je je af wat God van ons vraagt? In de Michacursus ontdek je wat de Bijbel zegt over gerechtigheid en hoe jij, met jouw talenten, kunt meewerken.
Thema’s die in de Michacursus aan bod komen zijn o.a. de impact van onze levensstijl op de schepping, misstanden in de kledingindustrie en de verdeling van welvaart in de wereld. Door middel van concrete en uitdagende opdrachten ontdek je hoe je met hoofd, hart en handen verschil kunt maken.

De Michacursus bestaat uit zes bijeenkomsten en een praktijkdag. De cursus wordt zowel op een morgen als een avond aangeboden. Aantal deelnemers per groep 10 á 12. De cursus kost € 20 incl. het cursusboek.
De morgencursus is in de Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3 te Oosterbeek op dinsdagochtend 7 en 21 januari, 4 en 18 februari, 3 en 17 maart van 10.00-12.00 uur.
De avondcursus is in de Chr. Geref. Kerk, Jagerspad 6a te Oosterbeek op 15 en 29 januari, 12 en 26 februari, 11 en 25 maart. De eerste cursusavond (15 jan.) beginnen we om 18.30 uur met een sobere maaltijd, de andere avonden zijn van 20.00-22.00 uur.
De cursus wordt georganiseerd door mensen uit verschillende kerken in Oosterbeek

Aanmelden kan bij Anne van Laar, michacursusoosterbeek@outlook.com of 026 3333813