De Raad van Kerken nodigt u van harte uit voor de Oudejaarsviering op 31 december om 19.00 uur in de Vredebergkerk te Oosterbeek.

In kerkelijk verband sluiten we het jaar 2019 af in een oecumenische viering van Woord – gebed – zang en luisteren we naar levende muziek.
We staan stil bij wat aan vreugde en droefenis voorbijging en met het nieuwe Licht van Kerstmis als een lamp voor onze voeten, gaan we hoopvol de drempel over.

Voorganger: ds. Oebele van der Veen en leden van de Raad van Kerken Oosterbeek – Wolfheze – Doorwerth – Heveadorp.