Het Leerhuis gaat het seizoen 2019 – 2020  over “Pelgrimage van gerechtigheid en vrede”.

Dinsdagavond 26 november bent u welkom in de Vredebergkerk voor een Leerhuisavond van de Raad van Kerken met het thema “Laten we optrekken naar de berg van de HEER”, Jesaja 2:3,
De inleider is mw. dr. H.J.M. van der Woude, Remonstrants predikant in Oosterbeek en redactiesecretaris van Speling.

De avond is van 20.00 – 22.00 uur en de toegang is € 7,50.
Kijk op de pagina van het Leerhuis voor meer informatie.