Het Leerhuis gaat het seizoen 2019 – 2020  over “Pelgrimage van gerechtigheid en vrede”.

Dinsdagavond 12 november bent u welkom in de Vredebergkerk voor een Leerhuisavond van de Raad van Kerken met het thema “De pelgrimsliederen: Psalm 120 – 134.”
Emeritus-deken H.J.M. Jansen zal deze avond ons deze liederen eigen maken door ze te herkauwen en naar muzikale interpretaties te luisteren.

De avond is van 20.00 – 22.00 uur en de toegang is € 7,50.
Kijk op de pagina van het Leerhuis voor meer informatie.