Vrijdagmiddag 7 november bent u om 14.00 uur van harte welkom bij de Bijbelkring in Wolfheze.
Deze kring komt elke 2e vrijdag van de maand bij elkaar in de ontmoetingsruimte van Het Schild en het is vanzelfsprekend dat aan deze kring op deze plek ook mensen meedoen die weinig of niet kunnen zien.
U kunt ook gerust een keer een kijkje komen nemen.

Ds. Oebele van der Veen leidt deze kring en als u mee wilt doen, kunt u met hem contact opnemen.