Danken en delen, het kan op vele manieren.

Tieners zamelen lege flessen in en het statiegeld is gebruikt om houdbare producten voor de Voedselbank te kopen.
Het gesprek met de kinderen van de basisschool gaat over het plukken van appels. Het liefst plukken we zelf maar we helpen elkaar met een trapje of een mand waar de appels in kunnen. In de kindernevendienst wordt hierover doorgepraat en verteld hoe bijvoorbeeld Oikocredit mensen geld leent om zo een eigen bedrijfje op te zetten en een eigen inkomen te verwerven.

De gelijkenis van de talenten wordt gelezen en laat zien hoe we de inzet van mensen kunnen waarderen.

De mee gebrachte producten worden in kratten gedaan en gaan maandagmiddag naar de Voedselbank NederVeluwe.

De oogstdienst op zondag 3 november is een goede oefening in leren delen. Niet alleen de mooie compositie van meegebrachte producten, maar ook het gesprek met de kinderen, de liturgie en de verkondiging nodigen uit tot verder nadenken en doen.