Het Leerhuis gaat het seizoen 2019 – 2020  over “Pelgrimage van gerechtigheid en vrede”.

Dinsdagavond 8 oktober bent u welkom in de Vredebergkerk voor een Leerhuisavond van de Raad van Kerken met het thema “Mijn Vader was een zwervende Arameeër” (Deuteronomium 26:5).
Drs. T.H.M.  Sip zal laten zien hoe dit beeld door heel de Bijbel en ook later in de geschiedenis van het Joodse volk is blijven bestaan.

De avond is van 20.00 – 22.00 uur en de toegang is € 7,50.
Kijk op de pagina van het Leerhuis voor meer informatie.