Op zondagmiddag  29 september spreekt Rinnooy Kan in TheemetThema. De titel van zijn verhaal is “DE MORAAL VAN HET VERHAAL”.
R. Kan: “In de korte tijd die wij op aarde doorbrengen wordt er veel van ons verwacht. En zelfs in dit veilige land, in dit beschermde deel van de wereld waar allerlei vormen van kwaadaardigheid ons bespaard blijven, zijn er nog momenten te over dat zich een vork in de weg aftekent en dat we moeten kiezen.
Kiezen tussen de omweg en het rechte pad. Kiezen tussen de andere kant opkijken of het onrecht onder ogen zien. Kiezen tussen spreken of zwijgen, tussen doen wat nodig is of achterwege laten wat riskant is.”

Tijd: 16.00-17.30 uur, inloop met Thee/koffie vanaf 15.30uur.
Plaats Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3, Oosterbeek
Kosten: vrijwillige bijdrage
Informatie: Leo van Weele, l.vanweele@xs4all.nl of lees het persbericht

Iedereen is van harte welkom.