Op donderdagavond 26 september om 20.00 uur willen we bij elkaar komen met de ouders van kinderen van 0-6 jaar. De bedoeling van de avond is dat we kennis maken met nieuwe ouders en dat we inventariseren voor welke activiteiten belangstelling is.
Te denken valt aan * geloofsopvoeding, * vieringen voor 0 tot 10-jarigen, * oppasdienst tijdens de kerkdienst, * ouder-en-kind-koffieochtend, * jonge-gezinnen-maaltijd etc.

Neem allemaal je agenda mee, zodat we concrete afspraken kunnen maken over wat en wanneer en door wie.

Hanneke Geuzebroek en Petra Doorn