De eerste contactmiddag voor senioren, na de zomer, vindt plaats op 24 september in één van de ruimtes in de Vredebergkerk.

De Oosterbeker Robert Voskuil houdt een lezing met als thema: Hoe na de oorlog de mensen in Oosterbeek en omgeving een nieuw leven opbouwden.
Met behulp van veel foto’s zal een beeld worden gegeven van de Slag om Arnhem, de evacuatie, de terugkomst na de bevrijding in 1945 en de langzame wederopbouw in de daaropvolgende jaren.

Hebt u interesse voor deze maandelijkse activiteiten, lees de pagina over deze activiteiten.

We hopen weer velen van u te ontmoeten, vanaf 14.30 uur bent u van harte welkom.

Voor vervoer kan gezorgd worden. Meer weten, neem contact op met Greet van Roest, 026 3336974.