Afgelopen donderdagmorgen heeft een ongeval plaatsgevonden bij de kosterswoning achter de Vredebergkerk. Na afloop van het inloophuis werden een aantal deelnemers opgehaald om met een auto naar huis te worden gebracht. Door tot nu toe onduidelijke oorzaken is de auto bij het afrijden van het parkeerterrein met grote snelheid tegen de achtergevel van de kosterswoning gereden. Twee van de drie inzittenden kwamen naar het zich laat aanzien met de schrik vrij, een derde gemeentelid werd verwond met de ambulance vervoerd naar Rijnstate. Na behandeling en observatie kon zij aan het eind van de middag gelukkig weer naar huis.

De woning was aan de achterzijde dermate zwaar beschadigd dat de politie, de brandweer en de gemeente Renkum besloten het terrein af te zetten. De woning mocht niet meer worden betreden voor inspectie had plaatsgevonden. Die leidde er uiteindelijk toe dat de auto uit de woning kon worden getrokken en dat het dak inmiddels is gestut. Na vervolginspectie door de verzekering kan puin en een deel van de muren worden weggehaald en zal dit deel worden afgetimmerd. Naar het zich nu laat aanzien lijkt de schade beperkt tot één kamer, met wel mogelijke consequenties voor de doorlopende dakbedekking. Hoe de afwikkeling van de schade gaat verlopen is op dit moment nog niet duidelijk. Het parkeerterrein achter de Vredebergkerk is inmiddels wel weer toegankelijk.

De betreffende kamer was overigens niet in gebruik door het Oekraïense gezin dat nog maar net de woning heeft betrokken. Eén van de bewoners was op het moment thuis. Het gezin is door de gemeente Renkum nu tijdelijk ondergebracht in een hotel in de gemeente. Onder begeleiding van een deskundige konden zij wat directe benodigdheden uit de woning meenemen. Over een week moet er meer duidelijkheid zijn of zij dan naar het niet getroffen deel van de woning kunnen terugkeren, of dat er dan vervolgoplossingen moeten worden gevonden.

Het is tot slot goed om op te merken dat alle instanties zeer efficiënt hebben gehandeld. Politie en ambulance waren snel ter plaatse. Omdat het een woning betrof met mogelijk instortingsrisico’s werden de brandweer, de gemeente Renkum (die beslist over de bruikbaarheid van de woning), de ODRA (bouw en woningtoezicht) en de Stichting Salvage (handelend namens alle verzekeringsmaatschappijen) opgeroepen, waarna hun inspecteurs beslissingen konden nemen over de veiligheid en konden zorgen voor eerste afhandeling; zij schakelden ook schadebedrijven in.

We leven met alle betrokkenen mee, en wensen hen, en de mensen om hen heen veel sterkte.

College van Kerkrentmeesters voorzitter a.i. Hans van der Ros