Welkom bij Thee met Thema met als spreker Herman Pleij op zondag 22 januari in de Vredebergkerk te Oosterbeek.

Herman Pleij legde zijn jeugdherinneringen aan de naoorlogse wederopbouwjaren vast in het boek ‘Met een scheef oog’.
Hij heeft hiermee niet zijn memoires willen schrijven, maar de eerste helft van zijn bestaan willen delen, zoals de jaren van de oorlog, de wederopbouw en de ‘revolutie’ in de jaren zestig en zeventig. Dit onder het motto: Als je het verleden kent, begrijp je meer van het heden.

Pleij zal bij zijn inleiding zijn boek en de achtergronden hiervan nader belichten en hierover met de aanwezigen in gesprek gaan.
Klik hier voor meer informatie.

Plaats van samenkomst:
Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3, Oosterbeek

Tijd:16.00 – 17.30u (inloop vanaf 15.30u)

Kosten: vrijwillige bijdrage

Meer weten over de werkgroep Thee met Thema, lees hun webpagina.