Wie zijn wij
Agenda
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
De jeugd heeft de toekomst en dus een belangrijke plaats in onze kerk. Tieners zien we graag komen en zijn van harte welkom.
De data voor 2018 zijn zondag 7 en 28 oktober, 11 en 25 november, 9 en 23 december
De data voor 2019 zijn zondag 13 en 27 januari, 10 en 24 februari, 17 en 30 maart, 14 april, 5 en 9 mei, 2 en 16 juni.

Tienergespreksgroep

Tijdens de diensten op zondagmorgen kunnen de tieners, in de leeftijd van de middelbare school, deelnemen aan de tienergespreksgroep.
De tieners gaan een deel van de dienst, tegelijk met de kindernevendienst, naar een eigen ruimte om daar, onder leiding, met elkaar in gesprek te gaan.

Het doel van deze tienergespreksgroep is om tieners een eigen moment te bieden tijdens de dienst, om op eigen wijze in een goede sfeer met elkaar te praten over het geloof en de dingen die hen bezig houden.
Soms wordt een geloofsthema uitgewerkt, zodat de tieners dit kunnen plaatsen in hun eigen wereld. Een andere keer wordt aandacht geschonken aan een onderwerp dat de jongeren zelf hebben ingebracht. Dat kan iets persoonlijks zijn maar ook iets uit de leefwereld van jongeren (thuis/school/werk en wereld).

Hoe werkt de tienergespreksgroep?

De leider van de groep bereidt het gesprek voor. Hij/zij gebruikt eigen kennis en levenservaring om samen met de jongeren inhoud en vorm te geven aan het gesprek. Hierbij is hij/zij erop gericht om met aandacht en respect voor ieders eigen geloofsbeleving zoveel mogelijk alle jongeren aan het woord te laten. Een eigen inbreng en interactie onderling wordt zoveel mogelijk gestimuleerd.

Wanneer
De Tienergespreksgroep is in principe om de week. Door vakanties en feestdagen kan dit wijzigen. In het kerkblad bijEen staan de data vermeld. Via een Whatsapp-groep voor jongeren wordt de komende Tienersgespreksgroep aangekondigd.
Wil je ook in deze Whatsapp-groep, geef dat door.


Contactpersoon
jeugdouderling Tineke Schonck, tel. 026-8483664
Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site