Wie zijn wij
Agenda
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen

Het Kerkelijk Bureau is gevestigd in de Vredebergkerk ,Toulon van der Koogweg 3, in Oosterbeek.
U kunt ons bereiken via de zij-ingang van de kerk.
Het postadres is: Postbus 26, 6860 AA  OOSTERBEEK. Tel.: 026-3333094. e-mail: pkn-oosterbeek-wolfheze@hetnet.nl.
Ons kantoor is op maandag, donderdag en vrijdag geopend van 09.30-11.30 uur.

Buiten kantooruren kunt u, uitsluitend voor het regelen van een rouwdienst, bellen met: 06- 81 76 82 30.Informatie

Het kerkelijk bureau verzorgt de ledenadministratie van de kerk en wij stellen het op prijs als u wijzigingen zo spoedig mogelijk doorgeeft. U kunt daarbij denken aan:

- vertrek naar een andere gemeente          
- verhuizing binnen onze gemeente
- geboorte en doop
- huwelijk
- overlijden                                    

Voor het reserveren van de kerkzaal van de Vredebergkerk of de Oude Kerk en de overige ruimten van de kerk, kunt u eveneens contact opnemen met de medewerkers van het kerkelijk bureau. Ook de redactie van het kerkblad bijEen heeft een plek gekregen op het kerkelijk bureau.
 
Daarnaast doet het kerkelijk bureau ook de financiële administratie van de kerk en u kunt terecht voor o.a.: 
- vragen over uw kerkelijke bijdrage
- Het bestellen van collectebonnen:
  We hebben collectebonnen  in de volgende coupures:                                                                               
. vel van 20 x 0,25  totaal €   5,--
· vel van 20 x 0,50  totaal € 10,--
· vel van 20 x 1,25  totaal € 25, --
· vel van 20 x 2,00  totaal € 40,--

Mail naar: pkn-oosterbeek-wolfheze@hetnet.nl om de bonnen te bestellen.
U kunt een bedrag overmaken naar IBAN nummer NL60RABO0373726686 ten name van CVK Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze, graag vermelden om welke coupures het gaat.


Zijn er vragen? Mail, schrijf, bel of bezoek ons!!

Kathy Jansen


          

                                          


               
 

Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site