Wie zijn wij
Agenda
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen

Hier treft u de contactgegevens van de Protestantse Gemeente te Oosterbeek - Wolfheze.

Adressen

Predikanten

Ds. Oebele van der Veen, tel. 026-3391944 (in bijzondere gevallen 06 3391944)
Adres Benedendorpsweg 136, 6862 WP Oosterbeek
e-mail: oebelevanderveen@gmail.com
Werkgebied: ten zuiden van de Utrechtseweg + Overdal + Wolfheze en de adressen buiten Oosterbeek en Wolfheze.

Mw. Ds. Petra Doorn, tel. 026-3824977; 06-34175354  (bereikbaar tussen 9.30 - 10.00 op ma. di. do. en vr.)
Adres: Pieterbergseweg 40 - 6862 BV OOsterbeek
e-mail: petra.doorn@antenna.nl
Werkgebied: Oosterbeek ten noorden van de Utrechtseweg.

Kerkelijk Bureau, tel. 026-3333094
Van Toulon van der Koogweg 3 – 6862 EB Oosterbeek
Openingstijden maandag, donderdag en vrijdag 9.30 – 11.30 uur
Postadres Postbus 26, 6860 AA Oosterbeek
e-mail: PKN-Oosterbeek-Wolfheze@hetnet.nl

Koster-beheerder Vredebergkerk N. Mons, tel. 026-3333415

Kerkenraad
Scriba: mw. M. Deetman. Secr. Kuitstraat 3,
e-mail: scriba@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Kerkgroep Pastoraat
Coördinatie: mw. Tineke de Rijk, tel. 026-8404244

Kerkgroep Diaconaat
Voorzitter dhr. F. Makkinga, 026-3337457
Secretaris mw. J. van Doorn, 026-3333854
e-mail: diaconie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
IBAN nummer NL87INGB0004975330 ten name van Diakonie Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze.
ZWO
mw. I. Vos (voorzitter) tel. 026-3341359
e-mail:: ZWO@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
IBAN nummer NL87INGB0004975330 ten name van Diakonie Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze, m.m.v. ZWO.

Kerkgroep Diensten en Vieringen
Coördinatie: dhr. P. Stolwijk, tel. 06-23460068

Kerkgroep Jeugd
Coördinatie: jeugdouderling Mw. Tineke Schonck, tel.026-8483664

Kerkgroep Beheer
Voorzitter: dhr. H. van der Ros - 026-3391722
Secretaris: mv. H. Wiersema-Groenveld - 026-4439633
IBAN nummer NL60RABO0373726686  ten name van CVK Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze
e-mail:  pkn-oosterbeek-wolfheze@hetnet.nl
e-mail: Organisten organisten@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Kerkgroep Communicatie

Coördinatie: mv. H. Luiten, tel. 026-7370475
Zondagsbrief: E: jmkuik@online.nl

Webmaster.
e-mail: webmaster@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Beamer
:
e-mail: mmv@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site