Wie zijn wij
Agenda
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
Deze pagina bevat de liturgie van de actuele kerkdienst in de Vredebergkerk.

Liturgie Vredebergkerk

Zondag 18 november 2018 10.00 uur Vredebergkerk
Voorganger: Ds.  O. v.d. Veen  Organist : K. van Ingen
m.m.v. projectkoor o.l.v. D. Nooteboom


Afkondigingen            Moment van stilte     Aansteken van de kaarsen              

Intochtslied 91 : 1, 8

Onze hulp        Drempelgebed

Lied  274

Kyriëgebed beantwoord met Lied 458

Glorialied 880 : 1, 3, 4

Gebed bij het open gaan van de Schriften

Het koor zingt Ola Gjeilo: Ubi caritas et amor

Aandacht voor de kinderen; Lied 568a 
 
1e lezing Jesaja 6 : 1 - 8

Lied 985 : 1, 3

2e lezing  Marcus 12 : 38 - 44

Lied 650 : 1 koor, 2 allen, 4 koor, 7 allen

Overdenking    Tijdens de uitleg zingt het koor Ola Gjeilo: The Ground         

Meditatief orgelspel

Lied 605 : 1 allen, 2 koor, 3 allen, 4 koor, 5 allen

Collecte

Afkondiging van overlijden        Lied 23c :  1, 3, 5

Gebeden

Slotlied 425

Zegen
Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site